Co nowego w TerraGo: OpenGeoPDF

Wykorzystaj moc otwartych standardów i udostępniaj dane na mapie z OGC GeoPackage

KONTROLUJ

Mapy GeoPDF z wbudowanymi funkcjami z ArcGIS

UDOSTĘPNIAJ

Aplikacje oparte na danych, które umożliwiają radykalnie nowy przepływ pracy użytkowników końcowych

DOSTĘP

Bazowe funkcje danych geograficznych w nigdy dotąd dostępny sposób

WYODRĘBNIAJ

Bogate funkcje danych, które możesz zaimportować w dowolnym urządzeniu, aplikacji czy platformie.

Jeden Wspólny Obieg Dokumentów Dla Wszystkich Pracowników Mobilnych

GEOREJESTRUJ

Każda Mapa PDF Zawierająca Współrzędne Geoprzestrzenne

ŁĄCZ

Wiele Wielowarstwowych GeoPDF Map w Zeszyt Map GeoPDF

GENERUJ

Pojedyncze Bloki Indeksowanych Map z Całego Obszaru Geograficznego

UDOSTĘPNIAJ

Kompleksowe cyfrowe Księgi Map i Atlasy dla Pracowników Terenowych

Twórz Mapy GeoPDF, które są dostępne dla każdego kto ma Adobe Reader

Udostępnianj Mapy GeoPDF każdemu kto posiada Darmowe Oprogramowanie Adobe Reader, Nawet Osobom bez Znajomości Oprogramowania GIS

Przekształcić dowolne Mapy PDF na Cyfrowe, Georejestrowalne Mapy GeoPDF


Zamień tradycyjne, stare mapy papierowe na w pełni funkcjonalne, cyfrowe mapy GeoPDF, zawierające współrzędne geoprzestrzenne oraz metadane lokalizacji

Łatwe tworzenie cyfrowych Map i Atlasów

Szybko kompiluj tysiące złożonych, wielowarstwowych map GeoPDF w mapę GeoPDF, obejmującą rozległe obszary geograficzne.

Przesuwaj i powiększaj Bezproblemowo.
W wielu Mapach GeoPDF


Mapy automatycznie zawierają hiperłącza do sąsiednich map, dzięki czemu pracownicy mogą wygodnie poruszać się w terenie na wielu mapach w jednej mapie GeoPDF

Podziel się Mapami GeoPDF z użytkownikami offline


Optymalizacja map GeoPDF pozwala korzystać z nich w pełni na laptopach, tabletach i urządzeniach przenośnych - bez konieczności łączenia się z Internetem.