Co nowego w TerraGo: OpenGeoPDF

Wykorzystaj moc otwartych standardów i udostępniaj dane na mapie z OGC GeoPackage

KONTROLUJ

Mapy GeoPDF z wbudowanymi funkcjami z ArcGIS

UDOSTĘPNIAJ

Aplikacje oparte na danych, które umożliwiają radykalnie nowy przepływ pracy użytkowników końcowych

DOSTĘP

Bazowe funkcje danych geograficznych w nigdy dotąd dostępny sposób

WYODRĘBNIAJ

Bogate funkcje danych, które możesz zaimportować w dowolnym urządzeniu, aplikacji czy platformie.

Rozszerz Zasięg Swojej Infrastruktury GIS

TerraGo Toolbar umożliwia organizacjom opierającym się na GIS dzielić się mapami GeoPDF z ponad 800 milionami użytkowników programu Adobe Reader

UDOSTĘPNIAJ

Mapy GeoPDF dla Każdego, nawet Offline

AKTUALIZUJ

Mapy GeoPDF ze Zdjęciami, Filmami, plikami Audio, Notatkami oraz Multimediami

WSPÓŁPRACUJ

z Wewnętrznym Kierownictwem, Interesariuszami Zewnętrznymi i Organizacji Zewnętrznymi

UDOSTĘPNIAJ

Aktualizacje Terenowe i Mapy GeoPDF z Siedzibą Główną

Ciągły dostęp do map GeoPDF w odległych lokalizacjach Offline


Internetowe - lub oparte na chmurze GIS, mapy GeoPDF w odległych środowiskach o ograniczonej przepustowości - bez konieczności łączenia się z Internetem.

Zezwalaj użytkownikom na umieszczanie hiperłączy, zdjęć i nie tylko

Zmierz odległość i powierzchnię lub dodaj GeoMarks do przechwytywania informacji w terenie za pomocą znaczników, GeoFormularzy, notatek, zdjęć, filmów i innych multimediów

Odległość

Powierzchnia

Znaczniki Geo

Notatki

Zdjęcia

Filmy

Zbierz Wszystkich na tym samym ekranie


Mapy GeoPDF zapewniają rówieśnikom, kolegom i zewnętrznym organizacjom możliwość skupienia się na tym samym problemie z jednoczesnym jego rozwiązaniem, zapewniając pufnośc i blokując dostęp osobom spoza wybranej grupy.

Podejmowanie świadomych decyzji w odpowiednim czasie, bazując na prawdziwych danych terenowych


Zdobywaj dane naziemne i przekazuj dane z powrotem do zapisu w systemie GIS, pozwalając menedżerom GIS, analitykom i kadrrze kierowniczej do podejmowania lepszych, szybszych decyzji.

Wdrożenie Sprawdzonego przez Branżę Przepływu Pracy GIS


1,500+ klientów w ponad 70 krajach. Polegaj na TerraGo aby udostępniać mapy GeoPDF użytkownikom bez szkolenia GIS.